Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Zgłoszenie udziału w Konferencji:
- do 15 lipca 2016.

Zgłoszenie tytułu wystąpienia:
- do 15 lipca 2016.

Termin nadsyłania streszczeń:
- do 15 lipca 2016.

Płatność:
- do 15 lipca 2016.

Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu:
- do 20 września 2016.