Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Publikacja

Artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, opublikowane zostan± w Zeszytach Naukowych WNEiZ „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" (obecnie 9 pkt według punktacji MNiSW), a najlepsze w czasopi¶mie „Folia Oeconomica Stetinensa” (obecnie 11 pkt według punktacji MNiSW; artykuły w języku angielskim).

Artykuły należy przygotować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie:

http://www.wneiz.pl/frfu/wskazowki/maszynopis