Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Opłata konferencyjna: 1.100 zł

Kwota obejmuje udział w obradach, zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały konferencyjne i pokonferencyjne.

 

Wpłaty winny być dokonywane na konto Uniwersytetu Szczecińskiego


ING BANK ¦LˇSKI SA

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474


W tytule zapłaty proszę podać imię i nazwisko Uczestnika oraz numer subkonta "0159".